Archívum

Tűztorony az 1970-es években Szentlőrincen

Egy kis áttekintés az elődszervezetről

A most fellelhető dokumentumok alapján a település első önkéntes tűzoltó egyesülete 1909-ben alakult meg és az 1990-es évek elejéig működött.
A működés dokumentációi talán megsemmisültek, vagy eltűntek, talán ott hevernek valahol egy szekrény mélyén várva arra, hogy ismét legyen egy arra érdemes szervezet, amely majd felkarolja a múlt ennek a szeletének a dokumentumait. Néhány fotó ízelítőül.


Tűzoltók 1965 táján

Ifjúsági és felnőtt csapat az 1960-as évek végén

Felvonulás az 1980-as évek közepén

Díszoklevél 1984-ből
(ekkor volt 75 éves az egyesület)


Az egyesület megszűnésével kapcsolatban nem keresünk felelősöket, hiszen nem ez a feladatunk.

Mostani információink alapján az egyesületekről szóló 1989. évi II. törvény alapján a szentlőrinci egyesületnél is (mint ahogy szinte minden akkori önkéntes testületnél) megtörtént a cégbírósági regisztráció, de már az új rendszerű önkéntes tűzoltó egyesület új szellemű működtetésére nem került sor. Nagyon sok jogszabály változott az 1990-es évek elején, a tűzoltó egyesület korábbi tisztségviselői kihaltak, újak nem kerültek a rendszerbe és a hirtelen önállósodott (önkormányzati elven működő) szervezet anyagi támogatása is gyakorlatilag megszűnt. Az önkormányzatoknak ekkor már nem írta elő semmilyen jogszabály sem, hogy kötelesek támogatni az egyesületeket. A tűzoltó egyesületek civil szervezetek lettek, melyek alapvetően önmagukat kellett, hogy fönntartsák a törvényes keretek betartásával. A tűzoltással kapcsolatos vagyontárgyak (épületek, gépek, tömlők, bontóbalták, sugárcsövek …) önkormányzati tulajdonban maradtak, az „egyesületnek” mint regisztrált szervezetnek nem maradt semmi eszköze.

1996.-ban megjelent az 1996. évi XXXI-es számú Tűzvédelmi Törvény, mely kötelező közszolgáltatási feladatként azon önkormányzathoz telepítette a tűzoltási- és műszaki mentési tevékenységet, ahol hivatásos tűzoltóság működött és ez Szentlőrinc esetében Szigetvár települést jelentette. A törvény átírta az önkéntes tűzoltóság névhasználatát szabályozó részt is, így az „önkéntes” szót a továbbiakban csak a köztestületi tűzoltóságok használhatták. Az önkormányzatokról szóló jogszabályban a helyi tűz elleni védekezés kérdéskörét a pénzügyi lehetőségek kategóriájába sorolták. Persze, hogy volt más fontosabb feladat – főleg, hogy nevesítve volt a tűz elleni védekezés és műszaki mentés felelőse! Szentlőrincen ekkor már törvényesen nem is működött tűzoltó egyesület, ennek ellenére valamilyen szintű önkéntes csoport azért rendszeresen képviseltette magát Szentlőrinci ÖTE elnevezéssel a tűzoltó versenyeken, melynek anyagi szponzorálásába a települési önkormányzat is besegített.

A testvértelepülési kapcsolatok következtében 2003-ban jelentős változás állt be Szentlőrincen: gazdagodtunk egy közepes tömegosztályú Magirus Deutz 170 TLF típusú gépjárműfecskendővel, felszereléssel és egyéb tűzoltósági anyagokkal.

Jármű átadás Szentlőrincen 2003.

Tervek és elképzelések voltak ugyan az egyesületi szerveződésről és a fiatalok bevonásáról a helyi szintű tűzvédelembe, de egyesület nem tudott ekkor még megalakulni. Ezt követően még évekig nem kerülhetett sor a korszerű tűzoltó technika hatékony működtetésére ugyan, de megőrződött a műszaki lehetőség napjainkra.

2014-ben ismét nekifutottunk a szakmai szolgáltatást végző önkéntes tűzoltó egyesület megalakításának. Hosszabb előkészítés után az egyesület alapszabályát az alapító tagok 2014. július 9-én, valamint a módosított alapszabályt szeptember 27-én tartott közgyűlésen megjelentek egyhangú határozattal jóváhagyták.

E szerint az új civil szervezet megnevezése és székhelye:
Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

A Pécsi Törvényszék az egyesület bejegyzését 2014. november 14-vel jogerőre emelte.
Az egyesület a kezdő lépéseket megtette azon az úton, melynek a célja kettős:

- egyrészt a szentlőrinci lakosság helyi szintű védelmének javítása, másrészt
- a településünk tűz elleni védekezésének történelmi kutatása, a tárgyi emlékek megőrzése.

Lehet ezt jól is csinálni, ahogy ezt láthattuk Urbach településen, ahol igen nagy tisztelettel kezelik a a települési tűzoltó történelmet és működtetik a települési önkéntes tűzoltó egyesületet. Persze nem feledkezhetünk el arról, hogy mások a lehetőségek, mások a szabályozók mások a … és még sokáig folytathatnánk a felsorolást.
Szentlőrincen még sok feladat vár megoldásra, de bekövetkezett az az áttörés, ami azt eredményezte, hogy hosszú-hosszú idő után van jogszabálynak megfelelő önkéntes tűzoltó egyesület Szentlőrincen.

Külön köszönet azoknak a jó szándékú embereknek, akik a települési ökéntes tűzoltóegyesület eszmeiségét nem engedték teljesen veszni hagyni abban az időben, amikor már jogilag nem működött az egyesület. Most nem nulláról kell indulni ez tény, de igen komoly anyagi áldozatokra és szervezési munkára van még szükség: szerződésekre, megállapodásokra, eszközfelújításokra és bevizsgálásokra, egészségügyi vizsgálatokra, nyilatkozatokra, pályázatok készítésére és beadására és természetesen közreműködésre a tűzvédelem magasabb szintre emelésében. Pozitív hozzáállás esetén 4 -5 év távlatában akár az önállóan beavatkozó státust is megszerezheti a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület, de ehhez a hatályos jogszabályok „profikra” vonatkozó passzusait is maradéktalanul teljesíteni kell. Ez egy teljesen új szintjét fogja jelenteni a lakosság biztonságérzetének.
Az egyesület működési területe elsődlegesen Szentlőrinc város területére terjed ki, de későbbiekben az illetékes hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal kötendő megállapodás szerint ez módosulhat.

Tóth György József
Szentlőrinci ÖTE parancsnok