Kedves látogató, üdvözöljük a Szentlőrinci ÖTE  internetes felületén!


A Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület  2014-ben alakult meg ismét, több év kihagyás után.
A szervezet múltjának kutatása jelenleg is folyamatban van.
Egyesületi életünk során 2018. évre teljesítettük a riaszthatóság szakmai feltételeit és I. szervezési kategóriájú minősítést értünk el.
Ezzel hozzájutottunk a káreseti alapinformációkhoz, megkezdődtek a riasztások és a tűzoltói beavatkozások is.
2019. évben  13 káreseti riasztást kaptunk, melyre 13 alkalommal vonultunk ki, önkéntesen, segítve a bajba jutott embertársainkat, vagy csak egy lehetséges nagyobb kár megelőzésére, Ezeknek a riasztásoknak a teljesítése akkor kimerítette az egyesületünk anyagi lehetőségeit.
Utolsó fillérünkkel megtankoltuk a 40 éves Magirus típusú tűzoltó gépjárműfecskendőnket.
A pályázati úton beszerezhető anyagi források akkor még nem álltak rendelkezésre, ugyanakkor tűzjelzésre továbbra is  kivonultunk.
Természetesen ezt mi ellenszolgáltatás nélkül végeztük és végezzük önként, saját elhatározásunk szerint.
Mi is mindent megteszünk, hogy a Szentlőrincieket a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítse ki a bajból!
Kérésre ismételten közzétesszük elérhetőségünket, számlaszámunkat és az adószámunkat. Kérjük segítsenek, hogy teljesíteni tudjuk önkéntes vállalásunkat, hogy továbbra is menthessük az anyagi értékeket, hogy továbbra is befoghassuk a "tűz szikrácskáit" .
Az egyesület megnevezése: Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az egyesület rövidített megnevezése: Szentlőrinci ÖTE
Címünk:          7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Telephelyünk: 7940. Szentlőrinc, Pécsi utca 21.
Adószámunk: 18625914-1-02
Számlaszámunk: 11731135-20011284-00000000 (OTP Bank)

Kérjük, hogy átutalás, vagy «csekk» esetén a megjegyzés rovatban szíveskedjenek feltüntetni: «Támogatás»
Kérjük segítsenek, hogy mi is segíthessünk, mert tudják:

A TŰZ ÉS A VÍZ NEM VÁLOGAT!2019. április 2.

 

 ...............................................Sok változás történt az egyesületünk életében

 

Egyesületünk az első évek útkeresései után 2017-től minőségileg megváltozott feladatokat végzett.

2018-tól évi szinten 20 – 30 alkalommal van szükség tűzoltói beavatkozásunkra, melynek jelentős többsége műszaki mentéssel van összefüggésben.

Szentlőrinc közúti és vasúti csomópont, területén alsó küszöbértékű veszélyes üzem található, jelentős ipari és mezőgazdasági jellegű teherforgalom tapasztalható közútjainkon.

Csak idő kérdése, hogy mikor fog bekövetkezni olyan esemény, amely életeket, vagy anyagi javakat veszélyeztet, ahol tűzoltói beavatkozásra lesz szükség.

Szentlőrinctől 13 km-re található a legközelebbi tűzoltóság (Szigetvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság), mely ideális esetben 14-15 perc alatt kiérkezhet Szentlőrincre és megkezdheti a beavatkozást. Ideális esetben!

 

Egyesületi tagságunk 2023 év márciusában 31 fő, tagjaink kiképzett tűzoltók és támogató egyesületi tagok – köztük hivatásos tűzoltók, pedagógus és egészségügyi végzettségűek. Néhány jelentkezőnél a felvételi eljárás még nem fejeződött be.

Természetesen női önkénteseink is vannak, akik a tűzoltási és műszaki mentési beavatkozások kivételével részt vesznek az egyesület munkájában.

Az egyesületünk tűzoltási tevékenységét egy németországi partnerkapcsolatból rendelkezésre álló 1978-ban gyártott tűzoltó gépjárműfecskendővel végzi, mely 2023. január 1-től egyesületünk tulajdonában van.

 A katasztrófavédelem rendszerében a civil szervezetünk "hivatásos tűzoltóságok tevékenységében közreműködő I. kategóriába tartozó önkéntes tűzoltó egyesületnek" minősül.

 

Tűzoltó szertárunkat haszonkölcsön szerződéssel a Szentlőrinci Önkormányzat biztosítja.

Tevékenységünk alapvető része a tűzoltás, műszaki mentés és vízkárok elleni védekezés, valamint a település tűzvédelmi múltjának kutatása, az ifjúság tűzvédelmi felkészítése, a lakosság tűzvédelmi tájékoztatása és tűzvédelmi propaganda tevékenység.

2017-től jelentős változás következett be közösségi életünkben, hitelesítettük meglévő felszereléseinket, és készen álltunk a káreseti szintű beavatkozásokra.

2018-ban bekerültünk az egységes tűzoltósági riasztási rendszerbe, így első kézből jutottunk káresetek keletkezésével kapcsolatos információkhoz. Vonulni kezdtünk káresetekhez. 2019-ben már 29 alkalommal, 2020-ban 21 beavatkozásunk volt 2022-ben 22 esetben történt káreseti beavatkozásunk, melyhez a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság járművei is vonulnak. Egyesületünk nem önállóan beavatkozó szervezet.

 

A 2018. óta a megemelkedett támogatásnak köszönhetően a korábban elmaradt fejlesztések lassú ütemű pótlása is felgyorsulhatott.

Egyesületünk (Települési Mentési Csoportja) 2021. 06. 18-án megújította Nemzeti Minősítését alapvető vízkárelhárítási tevékenységből.

 

Egyesületünk aktív közösségi életet él, melynek a célja a lakosság tűzbiztonságának javítása, a helyi tűzvédelem megerősítése, lakosságvédelmi feladatok végzése minősített esetekben, a település közösségi programjainak támogatása, a tanuló ifjúság tűzvédelmi ismereteinek kibővítése és Szentlőrinc település tűzoltó-hagyományainak ápolása.

 

Helyi szintű katasztrófa-helyzetek esetén együttműködve az irányítást végző polgármesterrel lakosságvédelmi feladatot végzünk a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása mellett.

A tűzeseti- műszaki mentési beavatkozásokon túl részt veszünk jelenleg szinte minden városi rendezvényen, tűzoltó bemutatókat tartunk, tűzvédelmi propaganda tevékenységet végzünk, szükség esetén biztosítást nyújtunk a rendezvények lebonyolításához, valamint részt veszünk előadóként az általános- és középiskola felkérése alapján.

Az egyesület szaktevékenységet (tűzmegelőzést és lakossági tűzvédelmi tájékoztatást) végez.

Ez a feltétele a szervezet tűzoltási tevékenység végezhetőségének is.

A rendkívüli időjárási jelenségek (viharkárok) miatt, a katasztrófavédelem felkérésére, működési területünkön kívülre is vonulunk műszaki segítséget nyújtani a bajba jutott állampolgárok megsegítésére. Természetesen Szentlőrinc közigazgatási területén bekövetkező eseményekhez ugyanúgy vonulni fognak azon tűzoltó szervezetek is, akik vállalt működési területe ettől alapjában véve eltér.

 

Az utóbbi időszakban rendszeressé vált az eltűnt személyek kutatásában való részvételünk. Együttműködési megállapodással rendelkezünk a helyi és csonkamindszenti önkormányzattal, valamint több civil szervezettel.

 

Tagjaink 4.000 Ft-os éves tagdíjat fizetnek az alapító okirat szerint – ez az egyesületünk működésének egyik alapfeltétele.

Az önkéntes munkánkért anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülünk.

Szervezetünk közhasznú tevékenységet végez, de nem minősül közhasznú szervezetnek.

2021. óta fogadhatjuk a lakosság 1%-os befizetett adó felajánlását, melynek felhasználását jogszabály rögzíti: az összeg szinte teljes részét az alapító okiratunkban meghatározott alapfeladat (közhasznú tevékenységre) költségeire fordíthatjuk teljes nyilvánosság mellett.

Pályázatok útján alapvetően a helyi önkormányzat, a hivatásos tűzoltó parancsnokság a katasztrófavédelem a Magyar Tűzoltó Szövetség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatóság és a Miniszterelnökség támogatja ez egyesületünket, melyet köszönettel veszünk.

 

A pályázati támogatások nélkül az alapvetően erősen műszaki jellegű szervezetünk nem tudná teljesíteni az önként vállalt feladatokat, hiszen az élet és az anyagi javak mentése szempontjából nincs és nem is lehet különbség a profi hivatásos és az "amatőr", de kiképzett önkéntes tűzoltó munkája között.

 

Internetes elérhetőségeink:

https://www.facebook.com/SzentlorinciOTE/