„Tolvaj szikrácskákat mind ki oltogassad,
Alvó szelek szárnyát lekötözve tartsad,
Hogy a tűz muskátlit ne nyisson.... ”
Móra Ferenc: Tűzoltó gyerekek imája
(részlet)

Kedves Látogató!

A Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évben I. kategóriás minősítést ért el és ezzel megkezdődtek a riasztások és a tűzoltói beavatkozások is. 2019. évben eddig 13 káreseti riasztást kaptunk, melyre 13 alkalommal vonultunk ki, önkéntesen, segítve a bajba jutott embertársainkat, vagy csak egy lehetséges nagyobb kár megelőzésére, Ezeknek a riasztásoknak a teljesítése napjainkra kimerítette az egyesületünk anyagi lehetőségeit. Utolsó fillérünkkel megtankoltuk a 40 éves Magirus típusú tűzoltó gépjárműfecskendőnket A pályázati úton beszerezhető anyagi források még nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor tűzjelzésre - ahogy eddig is, - továbbra is szeretnénk kivonulni. Természetesen ezt mi ellenszolgáltatás nélkül végezzük,önként a saját elhatározásunk szerint.Mi is mindent megteszünk, hogy a Szentlőrincieket a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítse ki a bajból! Kérésre ismételten közzétesszük elérhetőségünket, számlaszámunkat és az adószámunkat. Kérjük segítsenek, hogy teljesíteni tudjuk önkéntes vállalásunkat, hogy továbbra is menthessük az anyagi értékekek, hogy továbbra is befoghassuk a "tűz szikrácskáit" .

Címünk: Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Adószámunk: 18625914-02

Számlaszámunk: 117-31135-20011284 (OTP Bank)Kérjük, hogy átutalás, vagy «csekk» esetén a megjegyzés rovatban szíveskedjenek feltüntetni: «Támogatás»
Kérjük segítsenek, hogy mi is segíthessünk, mert tudják:

A TŰZ ÉS A VÍZ NEM VÁLOGAT!2019. április 2.

Tisztelt Érdeklődő!

Örömmel tájékoztatom, hogy hosszú évek kihagyása után 2014-ben ismét megalakult Szentlőrincen az önkéntes tűzoltó egyesület.
Egyesületünk a 2016-ban több, mint 2 millió Ft értékben támogatási igényt nyújtott be a a Nemzeti Együttműködési Alap mobilitás és alkalmazkodás Kollégiuma által meghirdetett NEA-16-M kódszámú felhívására. A pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alap mobilitás és alkalmazkodás Kollégiuma eredményesnek értékelte és 300.000 Ft összeget biztosított a megfogalmazott célok elérésére.
A pályázat száma: NEA-MA-16-H-1795. A pályázat kategória kódja: NEA-MA-16-M.
A támogató szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.)
A támogató szervezet nevében eljár: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (1054 Budapest, Alkotmány u. 25.)

A támogatás intenzitása 90 %. Az Alapkezelő a támogatást 100 %-os előleg formájában, utólagos elszámolási kötelezettség mellett biztosította.
A támogatási időszak: 2016. március 31.- 2017. március 30. volt.

Az egyesületnek a pályázat kiírásának megfelelően térítésmentes hozzájárulás formájában 30.008 Ft értékű önrészt kellett felmutatni. Az önrész aránya a projekt összbevételéhez képest 9,09 %.

A rendelkezésre bocsátott 300.000 Ft-ból természetesen nem tudtuk megvalósítani az eredetileg meghatározott célokat, de a pénzből az egyesületünk részben finanszírozta a HLP-288 forgalmi rendszámú tűzoltó gépjárműfecskendő kötelező biztosítását, az Internetes honlapunk domain név megújítási költségét, Heron típusú átemelő szivattyút és keresőlámpákat vásároltunk, valamint az oktatáshoz, és a lakossági tájékoztatáshoz elengedhetetlenül szükséges ASUSPRO Essential P2520 típusjelű számítógépet szereztünk be.
A szükséges önrész előteremtéséhez a VisualCom Kft. járult hozzá térítésmentes hozzájárulás formájában.

Bár az eredetileg pályázott összeg csak mindegy 14 %-a került átutalásra, az egyesületünk ennek az összegnek is örült, hiszen jelentős mértékben hozzájárult az Alapító Okiratunkban meghatározott célok elérésének megközelítéséhez és a településünk lakossága magasabb biztonsági szintjének eléréséhez. Tűzoltási és műszaki mentési beavatkozásra az egyesületünk a jelenlegi szabályozás alapján még nem áll az elvárt szinten, de megjelentünk a településünk közösségi életében, gyakorlatokon vettünk részt és képeztük az új egyesületi tagokat a szaktevékenység végzésére.

Háttéranyag a 2020-2021. évi taggyűléshez

2020. és a 2021-es év a koronavírus éve volt a tűzoltó egyesületünk életében is.
Gyorsan kiderült, hogy a 2020. márciusi korlátozó intézkedések miatt a közösségi életünk gyökeresen meg fog változni és tevékenységünk szinte kizárólag a vállalt tűzeseti vonulások teljesítésére fog kiterjedni.
A 2020. áprilisára tervezett taggyűlésünk el kellett, hogy maradjon, beleértve a pénzügyi összesítő anyagok elfogadási lehetőségét és a szükséges tisztújító szervezeti döntéseket is a kormány covid járvány miatt meghozott intézkedései következtében.
A korlátozó intézkedések évközi részbeni feloldása valamit javított az egyesületünk helyzetén, de a személyes találkozók szervezésének és lebonyolításának tilalma jelentősen visszavetette a kapcsolatokból adódó fejlődésünk lehetőségét.
Ennek ellenére igyekeztünk részt venni a közösségi életben, ha már másképp nem: képviselő útján.
Pályázatokat nyújtottunk be, testületi üléseken vettünk részt, felkérésre covid elleni védekezésben (megelőző permetezéseket végeztünk), tűzoltó szakképzésben vettünk részt és működtettük a tűzoltó technikát.
A teljes anyag PDF formátumban ide kattintva érhető el.
Közgyűlési határozatok 2021.
Meghívó közgyűlésre
Módosított Meghívó közgyűlésre


2019. évi beszámoló teljesítése
2019. évi beszámoló melléklete
2019. évi statisztikai jelentés
2020. évi szervezeti alapadatok
2020. évi beszámoló
2020. évi beszámoló melléklete
2020. évi beszámoló teljesítése
2020. évi statisztikai jelentés
Minősítő oklevél
Illetőségigazolás
2020. évi törzsadatok

Háttéranyag a 2019. évi taggyűléshez

2019. évi taggyűlés részletes háttéranyaga
2019. évi beszámoló
2019. évi beszámoló melléklete
2020. évi alapadatok

Háttéranyag a 2018. évi taggyűléshez


Egyesületünk 2018. december 10-én átvette azt a dokumentumot, amely igazolja, hogy "Együttműködő önkéntes tűzoltó egyesület I. kategória" minősítést értünk el.
2017. évi közzétételi beszámoló teljesítése
2017. évi egyszerűsített beszámoló
2017. évi tételes eredmény elszámolás
2018. évi taggyűlés részletes háttéranyaga


Háttéranyag a 2017. évi taggyűléshez

Az anyag az előző taggyűlés óta eltelt időszakot érinti.
A Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület bejegyzett civil szervezet. Kategóriája III.
Együttműködési megállapodással rendelkezik a hivatásos tűzoltósággal és a katasztrófavédelem helyi szerveivel. Működését tagdíjból és pályázati forrásból biztosítja.
Az egyesület használatában lévő eszközök tulajdonjoga az önkormányzaté, az egyesület ingyenes használati joggal rendelkezik felettük.
2015. évi beszámoló
2016. évi beszámoló
2017. évi taggyűlés részletes háttéranyaga

Legjelentősebb eseményeink 2016. évben

2016. 05. 14. Sport és egészségvédelmi napon technikai bemutató tartása
2016. 05. 27. Urbachi Önkéntes Tűzoltóság fogadása Szentlőrincen

Urbachi küldöttség

2016. 06. 02. Szentlőrinci Nyomda tűzoltósági begyakorló gyakorlaton részvétel
2016. 09. 03. Közbiztonsági napon technikai bemutató tartása
Megyei tűzoltóversenyen való részvétel Mecseknádasdon
2016. 06. 24. Végvár 2016. gyakorlat tűzoltással egybekötött elsősegélynyújtás
Zrínyi Miklós hősi halálának 450. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat biztosítása.
2016. 09. 09. Lobbiparti
2016. 09. 16. Cementgyári futóverseny biztosítása
2016. 10. 27. Tűzoltósági ellenőrző gyakorlat Szentlőrinc Általános Iskola


Egy kis áttekintés az elődszervezetrőlA most fellelhető dokumentumok alapján a település első önkéntes tűzoltó egyesülete 1909-ben alakult meg és az 1990-es évek elejéig működött.
A működés dokumentációi talán megsemmisültek, vagy eltűntek, talán ott hevernek valahol egy szekrény mélyén várva arra, hogy ismét legyen egy arra érdemes szervezet, amely majd felkarolja a múlt ennek a szeletének a dokumentumait. Néhány fotó ízelítőül.Tűzoltók 1965 táján


Ifjúsági és felnőtt csapat az 1960-as évek végén


Felvonulás az 1980-as évek közepén


Díszoklevél 1984-ből
(ekkor volt 75 éves az egyesület)

Az egyesület megszűnésével kapcsolatban nem keresünk felelősöket, hiszen nem ez a feladatunk.

Mostani információink alapján az egyesületekről szóló 1989. évi II. törvény alapján a szentlőrinci egyesületnél is (mint ahogy szinte minden akkori önkéntes testületnél) megtörtént a cégbírósági regisztráció, de már az új rendszerű önkéntes tűzoltó egyesület új szellemű működtetésére nem került sor. Nagyon sok jogszabály változott az 1990-es évek elején, a tűzoltó egyesület korábbi tisztségviselői kihaltak, újak nem kerültek a rendszerbe és a hirtelen önállósodott (önkormányzati elven működő) szervezet anyagi támogatása is gyakorlatilag megszűnt. Az önkormányzatoknak ekkor már nem írta elő semmilyen jogszabály sem, hogy kötelesek támogatni az egyesületeket. A tűzoltó egyesületek civil szervezetek lettek, melyek alapvetően önmagukat kellett, hogy fönntartsák a törvényes keretek betartásával. A tűzoltással kapcsolatos vagyontárgyak (épületek, gépek, tömlők, bontóbalták, sugárcsövek …) önkormányzati tulajdonban maradtak, az „egyesületnek” mint regisztrált szervezetnek nem maradt semmi eszköze.

1996.-ban megjelent az 1996. évi XXXI-es számú Tűzvédelmi Törvény, mely kötelező közszolgáltatási feladatként azon önkormányzathoz telepítette a tűzoltási- és műszaki mentési tevékenységet, ahol hivatásos tűzoltóság működött és ez Szentlőrinc esetében Szigetvár települést jelentette. A törvény átírta az önkéntes tűzoltóság névhasználatát szabályozó részt is, így az „önkéntes” szót a továbbiakban csak a köztestületi tűzoltóságok használhatták. Az önkormányzatokról szóló jogszabályban a helyi tűz elleni védekezés kérdéskörét a pénzügyi lehetőségek kategóriájába sorolták. Persze, hogy volt más fontosabb feladat – főleg, hogy nevesítve volt a tűz elleni védekezés és műszaki mentés felelőse! Szentlőrincen ekkor már törvényesen nem is működött tűzoltó egyesület, ennek ellenére valamilyen szintű önkéntes csoport azért rendszeresen képviseltette magát Szentlőrinci ÖTE elnevezéssel a tűzoltó versenyeken, melynek anyagi szponzorálásába a települési önkormányzat is besegített.

A testvértelepülési kapcsolatok következtében 2003-ban jelentős változás állt be Szentlőrincen: gazdagodtunk egy közepes tömegosztályú Magirus Deutz 170 TLF típusú gépjárműfecskendővel, felszereléssel és egyéb tűzoltósági anyagokkal.


Jármű átadás Szentlőrincen 2003.

Tervek és elképzelések voltak ugyan az egyesületi szerveződésről és a fiatalok bevonásáról a helyi szintű tűzvédelembe, de egyesület nem tudott ekkor még megalakulni. Ezt követően még évekig nem kerülhetett sor a korszerű tűzoltó technika hatékony működtetésére ugyan, de megőrződött a műszaki lehetőség napjainkra.

2014-ben ismét nekifutottunk a szakmai szolgáltatást végző önkéntes tűzoltó egyesület megalakításának. Hosszabb előkészítés után az egyesület alapszabályát az alapító tagok 2014. július 9-én, valamint a módosított alapszabályt szeptember 27-én tartott közgyűlésen megjelentek egyhangú határozattal jóváhagyták.

E szerint az új civil szervezet megnevezése és székhelye:
Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

A Pécsi Törvényszék az egyesület bejegyzését 2014. november 14-vel jogerőre emelte.

Az egyesület a kezdő lépéseket megtette azon az úton, melynek a célja kettős:
- egyrészt a szentlőrinci lakosság helyi szintű védelmének javítása, másrészt
- a településünk tűz elleni védekezésének történelmi kutatása, a tárgyi emlékek megőrzése.

Lehet ezt jól is csinálni, ahogy ezt láthattuk Urbach településen, ahol igen nagy tisztelettel kezelik a a települési tűzoltó történelmet és működtetik a települési önkéntes tűzoltó egyesületet. Persze nem feledkezhetünk el arról, hogy mások a lehetőségek, mások a szabályozók mások a … és még sokáig folytathatnánk a felsorolást.

Szentlőrincen még sok feladat vár megoldásra, de bekövetkezett az az áttörés, ami azt eredményezte, hogy hosszú-hosszú idő után van jogszabálynak megfelelő önkéntes tűzoltó egyesület Szentlőrincen.

Külön köszönet azoknak a jó szándékú embereknek, akik a települési ökéntes tűzoltóegyesület eszmeiségét nem engedték teljesen veszni hagyni abban az időben, amikor már jogilag nem működött az egyesület. Most nem nulláról kell indulni ez tény, de igen komoly anyagi áldozatokra és szervezési munkára van még szükség: szerződésekre, megállapodásokra, eszközfelújításokra és bevizsgálásokra, egészségügyi vizsgálatokra, nyilatkozatokra, pályázatok készítésére és beadására és természetesen közreműködésre a tűzvédelem magasabb szintre emelésében. Pozitív hozzáállás esetén 4 -5 év távlatában akár az önállóan beavatkozó státust is megszerezheti a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület, de ehhez a hatályos jogszabályok „profikra” vonatkozó passzusait is maradéktalanul teljesíteni kell. Ez egy teljesen új szintjét fogja jelenteni a lakosság biztonságérzetének.

Az egyesület működési területe elsődlegesen Szentlőrinc város területére terjed ki, de későbbiekben az illetékes hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal kötendő megállapodás szerint ez módosulhat.


Tóth György Szentlőrinci ÖTE
parancsnok
(tűzoltómérnök)


2015 - 2021.